COVID-19

 

Gezien de huidige situatie en de daarbij horende maatregelen i.v.m. Covid-19 heeft de Sint ons, met spijt in het hart, laten weten dat er dit jaar geen groot aankomstfeest zal zijn.  Ook zullen de Sint en zijn Pieten dit jaar geen huisbezoekjes afleggen.